Q4 2015 - Kvartalsrapporter - assa abloy, assa, abloy, assa abloy ab, assa abloy gruppen, lås, passersystem, dörrautomatik, digitala lås

Bokslutskommuniké 2015

En summering av de viktigaste händelserna under fjärde kvartalet och helåret 2015.

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3).
 • Stark tillväxt i Americas, Global Technologies, Entrance Systems och EMEA. 
 • Negativ tillväxt i Asia Pacific på grund av fortsatt svag efterfrågan i Kina.
 • Avtal har tecknats om förvärv av sex bolag, bland annat CEDES (Schweiz), med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 100 MSEK.
 • Kvartalets rörelseresultat (EBIT) ökade med 13% till 3 038 MSEK (2 681). Rörelsemarginalen uppgick till 16,6% (16,9). 
 • Nettoresultatet uppgick till 2 120 MSEK (1 889). 
 • Vinst per aktie ökade med 12% och uppgick till 1,91 SEK (1,70).
 • Operativt kassaflöde ökade med 33% till 4 625 MSEK (3 469).

Helåret

 • Nettoomsättningen ökade med 20% till 68 099 MSEK (56 843). Organisk tillväxt var 4% (3).
 • 16 förvärv har konsoliderats med en årsomsättning på totalt cirka 2 500 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20% till 11 079 MSEK (9 257). Rörelsemarginalen uppgick till 16,3% (16,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 7 693 MSEK (6 436).
 • Vinst per aktie ökade med 20% till 6,93 SEK (5,79).
 • Operativt kassaflöde ökade med 21% till 9 952 MSEK (8 238).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,65 SEK per aktie (2,17).