Investerare

ASSA ABLOY är den största globala leverantören av intelligenta lås- och dörrlösningar. Strategierna för lönsam tillväxt är marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet.

Hedvig Wennerholm

Investor Relations 
Co-ordinator

Tel. direkt:
+46 8 506 485 51
Tel. växel: 
+46 8 506 485 00
E-post